Loading...
เกี่ยวกับค่ายค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช เป็นค่ายที่จัดขึ้นโดยพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ศิริราช เพื่อให้น้องๆ ได้สัมผัสกับเส้นทางการเป็นแพทย์ ทั้งในเรื่องของการเรียน กิจกรรมและการดำเนินชีวิตของนักศึกษาแพทย์ศิริราช และการทำงานในฐานะแพทย์หลังจากจบการศึกษาแล้ว

นอกจากนี้ ค่ายเส้นทางยังเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่อบอุ่น ระหว่างพี่ๆ นักศึกษาแพทย์ศิริราช กับน้องๆ ผู้เข้าร่วมค่ายเส้นทางฯ อีกด้วย

สำหรับค่ายเส้นทางสู่หมอศิริราช ครั้งที่ 21 นี้ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2562 แล้วพบกันที่ศิริราชนะคะ 💖วันและเวลา

16 - 17 พฤศจิกายน 2562 (2 วัน)

สถานที่

📍 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 📍 กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร

ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม

*หากได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าค่าย

600 บาทอยากเข้าค่ายเส้นทางฯ ต้องทำอย่างไร

1

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อลงทะเบียน

ลงทะเบียนเข้าค่าย
2

เข้าระบบเพื่อทำข้อสอบเก็บคะแนนสำหรับประกอบการพิจารณาคัดเลือกเข้าค่าย

3

หากมีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าค่ายก็สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมของค่ายได้เลย
Icons made by Freepik from www.flaticon.com messages.attribution.is_licensed_by CC 3.0 BY
Icons made by Dave Gandy from www.flaticon.com messages.attribution.is_licensed_by CC 3.0 BY